ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TRAUMATOLOGILOR ȘI ORTOPEZILOR PEDIATRI

Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 20, sector 4, Bucuresti, 041444

e-mail: artop2008@yahoo.com

Răspuns la solicitarea D-lui Dr. Oană Cristian Nicolae și a colegilor săi care în perioada 2006-2008 au optat pentru a fi asimilatți în specialitatea de Ortopedie și Traumatologie

Potrivit legislației actuale a Ministerului Sănătății, medicii absolvenți cu diplomă de Ortopedie și Traumatologie se pot încadra numai pe posturi de ortopedie pentru adulți, chiar dacă au efectuat mai mulți ani de Ortopedie Pediatrică, având în vedere faptul că Ortopedia Pediatrică este o specialitate de sine stătătoare.

Conform ordinului 1044/2006 prin care specialitatea de Ortopedie Pediatrică a fost asimilată de către specialitatea Ortopedie și Traumatologie, trecerea în rezidențiatul de Ortopedie și Traumatologie s-a făcut prin opțiune individuală, pe baza acordului scris al medicului rezident de Ortopedie Pediatrică. În lipsa opțiunii scrise, o parte din medicii rezidenți de Ortopedie Pediatrică și-au continuat pregătirea în specialitatea de Ortopedie Pediatrică aleasă inițial. Acești medici care au optat să rămână în specialitatea de Ortopedie Pediatrică, practică actualmente această specialitate în diverse centre din țară. Aceștia au fost sprijiniți de către Asociația Română a Traumatologilor și Ortopezilor Pediatri (ARTOP), înființată în anul 2008, iar în acele momente dificile pentru specialitatea de Ortopedie Pediatrică, aceștia au participat la Congresele Naționale ale ARTOP, reușind a se conferi demnitate lor și identitate specialității.

În anul 2012, în urma unui proces susținut de ARTOP, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis reînființarea specialității de Ortopedie Pediatrică, datorită consecințelor negative la nivel național produse de ordinul 1044/2006: amputații în cazuri medicale simple, complicații grave ortopedice, decese, etc.

În urma congreselor ARTOP, medicii participanți (D-l Dr. Oană Cristian Nicolae și colegii invocați nu au participat niciodată!) au solicitat ca asociația să inițieze niște demersuri privind:

Obținerea de competențe în artroscopia pediatrică, chirurgia spinală pediatrică și examenul screening ecografic al displaziei de dezvoltare a șoldului la nou-născut.

De asemenea s-a solicitat ca medicii ortopezi pediatri cu titlu de specialist să poată dobândi a doua specialitate, de Ortopedie și Traumatologie, după efectuarea unui stagiu de Ortopedie și Traumatologie cu durata de 1 an. Acest lucru este valabil și pentru ortopezii de adulți care, tot prin efectuarea unui stagiu de 1 an în ortopedia pediatrică, să obțină titlul de medic specialist în ortopedia pediatrică.

ARTOP a dat curs solicitărilor membrilor săi și a întocmit adrese către Colegiul Medicilor din România și către Ministerul Sănătății prin care se solicitau cele menționate, excepție făcând solicitarea D-lui Dr. Oană Cristian Nicolae și a eventualilor colegi care ar putea să își revendice acest drept invocat.

Dacă medicii rezidenți în Ortopedie Pediatrică care au optat în perioada 2006-2008 pentru rezidențiat în Ortopedie și Traumatologie ar fi participat la congresele ARTOP, s-ar fi putut insera un paragraf în demersurile efectuate de noi prin care Ministerul Sănătății să le confere dreptul de a practica oficial Ortopedia Pediatrică și de a se putea înscrie la concursuri pentru ocuparea de posturi în acest domeniu.

Șeful Departamentului Juridic și Contencios al Ministerului Sănătății de la acea dată, D-na Angheloiu Gabriela, ar fi trebuit să studieze cu atenție efectele hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2012 legate de reînființarea acestei specialități și să includă și doleanța D-lui Dr. Oană Cristian Nicolae și a colegilor interesați.

Adresele au fost întocmite cu sprijinul Colegiului Medicilor din România (D-l Expert Adrian Nedelciu) și înaintate către Ministerul Sănătății din anul 2014 pentru a fi publicate în Ordinul de Reactualizare a Nomenclatorului de Specialități Medicale, care trebuia să fie publicat la finele anului 2014. Această reactualizare nu a apărut nici în prezent și  în cursul lunii decembrie 2015 m-am interesat personal la serviciul RUNOS al Ministerului Sănătății care este situația adreselor. Documentele au fost pierdute! sau rătăcite! și a fost nevoie de reînaintarea documentelor.

În opinia mea, cele menționate de D-l Vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România, D-l Călin Bumbuluț, sunt reale și reflectă realitatea existentă în România.

Pentru a veni în sprijin D-lui Dr. Oană Cristian Nicolae, îi recomand următoarele:

  1. Împreună cu colegii invocați, alături de un avocat, să solicite amiabil Ministerului Sănătății să insere la adresa făcută de Comisia Consultativă a Ministerului Sănătății pentru Ortopedie Pediatrică, Nr. 8.d/41085/2014, un punct în care să se solicite dreptul de a practica ortopedia pediatrică și de a se înscrie la concursuri pentru ocuparea unor posturi în specialitatea Ortopedie Pediatrică. Această adresă urmează, conform informațiilor furnizate de către serviciul RUNOS al Ministerului Sănătății, să fie publicată la finele anului 2016.
  2. Dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă, se poate demara o cale procesuală, așa cum a procedat și ARTOP.
  3. O altă variantă de a practica ortopedia pediatrică, în cazul în care renunță la primele 2 situații, ar fi efectuarea unui an de Ortopedie Pediatrică pentru a obține și specialitatea de Ortopedie Pediatrică după publicarea noului Nomenclator de Specialități Medicale.

Cu deosebită considerație,

Membru Fondator ARTOP,

Președintele Comisiei Consultative de Ortopedie Pediatrică a Ministerului Sănătății,

Prof. Dr. Gh. Burnei

N.B. – Acest răspuns și solicitările din adresa către Ministerul Sănătății , care urmează a fi publicate în Monitorul Oficial, să sperăm ca până la sfârșitul anului 2016, așa cum s-a promis, sunt vizibile on-line pe adresa: http://ortopediepediatrica.ro/