Rezultatele noastre în diagnosticul şi tratamentul precoce al displaziei de şold, în judeţul Arad

Pavel Adrian Ionel¹, Maria Trailescu¹, Moldovan Zeno¹, Soiu Mihai¹, Osakwe Henry¹
¹ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Introducere

Displazia de dezvoltare a șoldului (DDH) este cea mai frecventă afecţiune musculo-scheletală întâlnită în copilărie şi variază în severitate, de la instabilitate de șold neonatală cu sau fără displazie acetabulara până la luxaţie ireductibilă. Având în vedere gravitatea malformației, tendința actuală este de a diagnostica şi trata precoce DDH. DDH ar putea fi descoperită imediat după naștere și tratată cu succes prin metode conservatoare.

Material şi metodă

Datele necesare acestui studiu au fost obținute prin examenul clinic și ecografic al şoldurilor la nou-născuți sau sugari mici cu vârsta sub trei luni, în perioada 2010-2015, pe un număr de 2812 de copii. Metodele de lucru au fost: examenul clinic şi ecografic al șoldului – metoda statică Graf.

Rezultate

La toți pacienții diagnosticați cu DDH am iniţiat tratament ortopedic prin imobilizare cu orteze de abducţie tipi Bernau – Tubingen. Şoldurile displazice/luxate s-au vindecat, la intervale cuprinse între 2 luni și 4 luni, în funcție de tipul de displazie și precocitatea diagnosticului: cu cât tratamentul a fost iniţiat mai precoce, cu atât durata tratamentului a fost mai scurtă şi vindecarea mai rapidă. Tratamentul ortopedic a încetat atunci când şoldurile au devenit de tip I. La aceste cazuri diagnosticate şi tratate precoce nu a fost nevoie de imobilizare gipsată, extensie sau intervenţii chirurgicale corective.

Concluzii

Screening-ul ecografic al şoldurilor la nou-nascuţi si sugari este important pentru diagnosticarea precoce a DDH şi pentru tratamentul adecvat. Dacă această boală este tratată tardiv, ea este urmată frecvent de morbiditate pe termen lung, cum ar fi: anomalii de mers, durere cronică si osteocondrită a capului femural. Examenul ecografic poate detecta DDH la sugari cu vârsta sub 3 luni, cu examen fizic normal. Numeroasele avantaje ale tehnicii o recomandă ca o metodă de screening la nou-născuţi şi sugari.

Cuvinte cheie: DDH, nou-născuți, diagnosticare şi tratament precoce,ecografie de şold.

 

Our results in early diagnosis and treatment of developmental hip dysplasia in Arad county

Pavel Adrian Ionel¹, Maria Trailescu¹, Moldovan Zeno¹, Soiu Mihai¹, Osakwe Henry¹
¹ County Emergency Hospital Arad

Introduction

Developmental dysplasia of the hip (DDH) is the most common musculoskeletal disorder in infancy and varies in severity, ranging from neonatal hip instability with or without associated acetabular dysplasia to irreducible dislocation. Considering the severity of the malformation, the current trend is to diagnose and treat early DDH. DDH could be discovered early after the birth and successfully treated by conservative methods.

Methods

Required data of this study were obtained by clinical examination and ultrasound of the hips to neonates or young infants under the three age months, in the period from 2010 to 2015, with regard to a number of 2812 children. Working methods were clinical and ultrasound examination of the hip – Graf static method.

Results

All patients diagnosed with DDH have established orthopedic treatment with immobilization in abduction orthotic device Bernau – Tubingen .The dysplastic/dislocated hips were cured at intervals of 2 months and 4 months, depending on the type of dysplasia and precocity of diagnosis: the treatment was initiated early, the treatment duration was shorter and the healing was faster . Orthopedic treatment stopped when the hips have become type I. The cases which were diagnosed and treated on time did not required cast immobilisation, extension or corrective surgery.

Conclusions

Ultrasound screening of the hips in neonates and infants is important for early diagnosis and for appropriate treatment. If this disease is treated late, it is often followed by long-term morbidity, such as: walking abnormalities, chronic pain and osteochondritis femoral head. Ultrasound can detect DDH in infants with age under 3 months with normal physical examination. The numerous advantages of the technique recommend it as a method of screening at neonates and infants.

Keywords: DDH, newborns, early diagnosis and treatment, ultrasound hip.”